Zateplenie Bytového domu

V roku 2016 sme zateplovali bytový dom v Zlatých Moravciach na ulici 1. Mája 58-60.