Naša spoločnosť

Prísne normy a bezpečnostné opatrenia, ktorým podliehajú všetky práce pri realizácii veľkých investičných celkov si vyžadujú nielen vysokú odbornosť, ale aj zodpovednosť a profesionalitu .Zámerom spoločnosti VKF je podieľať sa na takejto realizácii najma v oblasti montážnych a stavebných činností. Profesionalita a kvalita vykonaných prác sú atribúty, ktoré k spoločnosti VKF neoddeliteľne patria. V súčasnosti budujeme systém kvality ISO 9001 : 2000, v rámci integrovaného manažérstva auditorskou organizáciou Bureau Veritas Certification.

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Vložka číslo: 21396/N Okresného súdu v Nitre
IČO: 43 876 323

Naše certifikáty


Hlavná náplň spoločnosti

  • inžinierska činnosť a technické poradensto
  • montáž rozvodových potrubí a oceľových konštrukcií
  • stavebné činnosti
  • búracie, zemné a výkopové práce
  • komplexná rekonštrukcia bytových domov
  • zateplenie bytových domov a nebytových prietorov