Zateplenie materskej škôlky

V roku 2016 sme zateplovali materskú škôlku v obci Pohranice.