Kontakt

Spôsoby, ktorými nás môžete kontaktovať.

Nájdete nás na adrese

VKF s.r.o.
Olichov 646/63
Volkovce
951 87

Zástupca spoločnosti vo veciach zmluvných

Ing. Ľubomír Frajka
0918 909 370

Nájdete nás na adrese

VKF s.r.o.
Olichov 646/63
Volkovce
951 87

Zástupca spoločnosti vo veciach technických

Ing. František Kozolka
0918 909 372