Zateplenie Bytového domu

V roku 2013 sme realizovali opravu strechy a zateplenie bytového domu v Zlatých Moravciach na ulici 1.Mája 29-35.