Zateplenie Bytového domu

V roku 2013 sme zateplovali bytový dom v Zlatých Moravciach ulica 1. Mája 42-44.