Výstavba bytového domu

V roku 2013 sme začali s výstavbou bytového domu v obci Volkovce. Celkovo bolo vybudovaných 10bj. Výstavba bola ukončená v roku 2014.