Zateplenie Bytového domu

V roku 2014 sme zateplovali bytový dom v Zlatých Moravciach na ulici 1. Mája 1-3.