Zateplenie Bytového domu

V roku 2014 sme zatepľovali bytový dom v meste Vráble.