Zateplenie Bytového domu

V roku 2013 sme zateplovali bytový dom v Zlatých Moravciach ulica Hviezdoslavova 54-56.